اقتصادی

آخرین وضعیت دولت الکترونیک – دنیای 77

آخرین وضعیت دولت الکترونیک - دنیای 77

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، 5800 خدمت ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی به مردم ثبت شده و هم اکنون قابل ارائه است.

به گزارش دنیای 77، رفیع زاده – معاون اصلاحات اداری و استخدامی وزیر کشور – توضیح داد: از این تعداد ممکن است بیش از 5 هزار مورد الکترونیکی و 700 مورد آن خدمات ضروری است که در هر شرایطی باید به مردم ارائه شود.

وی ادامه داد: این خدمات با هدف مدیریت صحیح فرآیندهای آسیب شناسی و آسیب شناسی محاسبه شده است تا مردم بتوانند به ساده ترین و آسان ترین شکل خدمات دریافت کنند. در این سامانه خدمات مجریان در قالب شناسنامه معرفی شده و دریافت کنندگان خدمات با مجریان ترجیحی در ارتباط هستند. برای هدایت و نظارت بر دستگاه های اداری و استخدامی، بهبود فرآیندهای خدماتی با کمک تجهیزات اجرایی و ارائه الکترونیکی آنها به مردم برنامه ریزی شده است.

رفیع زاده با بیان اینکه ضعف جدی در خدمات الکترونیکی وجود دارد، می گوید: ضعف وجود دارد، اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان یک نهاد مستقل برای اجرای دولت هوشمند در نظر بگیریم، نمی تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و در صورت وجود، بنابراین، نیازی به ساختارها یا نهادهای جدید نیست، بلکه نیاز به یک صدا و نگرش سیستماتیک واحد است که می‌تواند در قالب کمیته و شورای هماهنگی سازمان‌های دولت الکترونیک ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 قانون، دستورالعمل و دستورالعمل برای اجرای دولت الکترونیک وجود دارد، گفت: دولت الکترونیک در سه سطح سیاست گذاری، حاکمیتی، نظارت و اجرا در حال اجراست و نیازی به قانون جدیدی نیست. . بلکه قوانین باید اصلاح شود. متاسفانه عمده ترین نقاط ضعف و مشکلات در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم یعنی امکان پیاده سازی توسط دستگاه هاست. این در حالی است که هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می کند و دستگاه های اداری و استخدامی کشور به عنوان پیشرو و ناظر فرآیند، استانداردسازی و تقاضا از دستگاه ها را در اختیار دارد. قوه مجریه باید برنامه ریزی دقیقی برای خدمات الکترونیک داشته باشد و این دستگاه اولویت بندی و زمان بندی کند و در سال 1401 پیشرفت قابل قبولی در این زمینه حاصل شود.

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، آمارها حاکی از آن است که به دلیل همکاری دستگاه ها، 500 خدمت به صورت الکترونیکی توسط دستگاه ها ارائه می شود. این در حالی است که روند اجرای خدمات الکترونیکی در سازمان هایی مانند وزارت دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی کند بوده و امتیاز عملکرد آنها زیر 40 درصد است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا